Skip to main content

Sitemize hoþ geldiniz Renault Trucks Üstyapýcý Portalý

Üstyapý üreticisi, yarý römork üreticisi ve ekipman imalatçýsý iþ ortaklarýmýz için portal

Kiþiler ve yerel bilgiler

Bu sayfada yerel teknik kiþilerinizi ve ülkenizle ilgili güncel haberleri bulacaksýnýz.

Kiþiler ve yerel bilgilere bakýn

Site desteði

Siteyle ilgili bir sorunla karþýlaþýrsanýz, destek ekibiyle iletiþime geçin : dsc.eu@renault-trucks.com
veya telefon ile :

  • +33 4 69 09 84 94 (France)
  • +33 4 69 09 51 55 (English Worldwide)
  • +49 89 800 74 333 (German)
  • +33 4 69 09 13 19 (Italia)
  • +34 915 24 47 85 (Español)
  • +351 263 279 080 (Portuguese)
  • +32 9 255 66 43 (Belgium)